apolityczność

Wojownicy Klawiatury są apolityczni. Weryfikując informacje zawsze sięgamy do źródeł i próbujemy dotrzeć do osób lub instytucji, które mogą potwierdzić lub sprostować informację. Bazujemy na rzetelnych źródłach, podajemy je zawsze w treści każdego artykułu.

Ponad to Wojownicy Klawiatury nie znajdują się pod kontrolą redakcyjną państwa, partii politycznej lub polityka. Nie koncentrujemy się na jednej konkretnej partii politycznej lub stronie spektrum politycznego.

W organizacji nie są zatrudnione osoby, które zajmują płatne lub eksponowane stanowiska w partii politycznej, rządzie lub spółce skarbu państwa. Jednocześnie wszyscy zatrudnieni w Wojownikach Klawiatury nie mogą składać oświadczeń politycznych w imieniu organizacji, nie przyjmują żadnych prezentów i przysług w imieniu organizacji. W Wojownikach Klawiatury skupiamy się na faktach i nie wspieramy żadnych ugrupowań oraz partii politycznych.