Wojownicy Klawiatury to inicjatywa prowadzona przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka oraz Polską Fundację im. Roberta Schumana. Obie fundacje udostępniają publicznie swoje sprawozdania finansowe.

Sprawozdania finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana są dostępne pod adresem: https://schuman.pl/wazne-dokumenty/ `

Sprawozdania finansowe Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka są dostępne pod adresem: https://geremek.pl/fundacja/o-nas/dokumenty/

Wojownicy Klawiatury nie są powiązani z żadną partią polityczną, politykiem lub kandydatem na stanowiska polityczne, nie wspierają też żadnej inicjatywy o charakterze partyjno-politycznym.

Polska Fundacja im. Roberta Schumana otrzymała dofinansowanie z Programu Citizens, Equality, Rights and Values Unii Europejskiej, z którego częściowo finansowane są wynagrodzenia osób pracujących dla Wojowników Klawiatury.

Dyrektor Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Ignacy Niemczycki, otrzymał grant przeznaczony na realizację szkoleń dot. kompetencji medialnych dla uczniów i nauczycieli.