Nasze zasady weryfikacji

Opracowując materiały dokładamy wszelkich starań by spełnić wysokie standardy zgodne z naszą metodologią. Każdy artykuł przechodzi proces podwójnej weryfikacji przez niezaangażowaną wcześniej osobę. Weryfikator bądź weryfikatorka sprawdza czy użyte źródła są wiarygodne a werdykt uzasadniony.

Błędy wykryte po opublikowaniu materiału zamieszczamy na podstronie korekty oraz w samym artykule wymagającym poprawy. Zamieszczamy tam informację o poprawce, pokazując jak wcześniej wyglądały zmienione fragmenty.

Weryfikując informacje zawsze sięgamy do źródeł i próbujemy dotrzeć do osób lub instytucji, które mogą potwierdzić lub sprostować informację. Bazujemy na rzetelnych źródłach, podajemy je zawsze na końcu każdego artykułu. Wojownicy Klawiatury skupiają się na faktach, nie przestawiają prywatnych opinii i są apolityczni.

Skala ocen

W naszych materiałach posługujemy się 4 stopniową skalą ocen.

Informację uznajemy za prawdę, gdy źródła spełniające wymogi naszej metodologii potwierdzają prawdziwość stawianej tezy.
Informację uznajemy za fałsz, gdy wiarygodne źródła zaprzeczają stawianej tezie.
Informację uznajemy za manipulację, gdy informacje (nawet częściowo prawdziwe) mają wprowadzić odbiorcę w błąd.
Informację uznajemy za niemożliwą do weryfikacji, nie da się potwierdzić ani zaprzeczyć stawianej tezie.

Dobór tematów

Przesłanki kierujące zespołem w doborze tematów to: aktualność, weryfikowalność, zasięgi i potencjał.

Zwracamy uwagę na materiały posiadające duże zasięgi bądź mogące je mieć w przyszłości. Duże zasięgi szacujemy za pomocą takich narzędzi jak np. Brand24 ale również liczbą reakcji (polubień, udostępnień). Biorąc pod lupę tematy sprawdzamy czy dany temat jest możliwy do weryfikacji oraz staramy się by odnosił się do ważnych i aktualnych tematów, które interesują opinię publiczną. Nie ograniczamy się jedynie do mediów społecznościowych, choć zwracamy na nie szczególną uwagę z powodu dużego potencjału zasięgowego.