metodologia:

Opracowując materiały dokładamy wszelkich starań by spełnić wysokie standardy zgodne z naszą metodologią. Każdy artykuł przechodzi proces podwójnej weryfikacji weryfikacji przez niezaangażowaną wcześniej osobę. Weryfikator bądź weryfikatorka sprawdza czy użyte źródła są wiarygodne a werdykt uzasadniony.

Błędy wykryte po opublikowaniu materiału zamieszczamy na podstronie korekty oraz w samym artykule wymagającym poprawy.

Weryfikując informacje zawsze sięgamy do źródeł i próbujemy dotrzeć do osób lub instytucji, które mogą potwierdzić lub sprostować informację. Bazujemy na rzetelnych źródłach, podajemy je zawsze w treści każdego artykułu. W Wojownikach Klawiatury skupiamy się na faktach i nie wspieramy żadnych ugrupowań oraz partii politycznych.

skala ocen:

W naszych materiałach posługujemy się 4 stopniową skalą ocen:

prawda – informację uznajemy za prawdziwą, gdy źródła spełniające wymogi naszej metodologii potwierdzają prawdziwość stawianej tezy.

fałsz – informację uznajemy za fałszywą, gdy wiarygodne źródła zaprzeczają stawianej tezie.

manipulacja – informację uznajemy za manipulację, gdy informacje (nawet częściowo prawdziwe) mają wprowadzić odbiorcę w błąd.

nie weryfikowalne – informację uznajemy za niemożliwą do weryfikacji, nie da się potwierdzić ani zaprzeczyć stawianej tezie.

teoria spiskowa – informację uznajemy za teorię spiskową, gdy teza stoi w opozycji do powszechnie uznanych faktów i opiera się na założeniu istnienia nieweryfikowalnego spisku (np. bogaczy, rządów, masonów itd.).

dobór tematów:

Przesłanki kierujące zespołem w doborze tematów to:

  • aktualność
  • weryfikowalność
  • zasięgi (oraz potencjał)

Zwracamy uwagę na materiały posiadające duże zasięgi bądź mogące je mieć w przyszłości. Duże zasięgi szacujemy za pomocą takich narzędzi jak np. Brand24 ale również liczbą reakcji (polubień, udostępnień). Biorąc pod lupę tematy sprawdzamy czy dany temat jest możliwy do weryfikacji oraz staramy się by odnosił się do ważnych i aktualnych tematów, które interesują opinię publiczną. Nie ograniczamy się jedynie do mediów społecznościowych, choć zwracamy na nie szczególną uwagę z powodu dużego potencjału zasięgowego.