Tag: polityka historyczna

  • „Banderowcy z UPAiny” – polityka historyczna w służbie propagandy nienawiści 

    „Banderowcy z UPAiny” – polityka historyczna w służbie propagandy nienawiści 

    Nienawistne narracje odwołujące się do historii mają na celu wywołanie u odbiorców poczucia, że poszczególne narody mają swoje niezmienne „charaktery”, a opis człowieka można zredukować wyłącznie do jego przynależności narodowej. Ten sposób opisu relacji bardzo upraszcza rzeczywistość, redukuje ją do zero-jedynkowych relacji – Niemcy stają się wówczas „naturalnymi” wrogami Polaków, Szwabami i nazistami. Podobna logika…